Komite for kulturminner

Kulturminnekomiteen er under omforming i ØH sitt styre:

Hovedoppgaven har vært arbeidet med kulturminnekartet. Komiteen vil fortsatt arrangere registreringskurs og tilby veiledning for de historielag som har behov for det.