Komite for kulturminner

Østfold Historielags Kulturminneutvalg:
Kari Stumberg Omholt (951 79 848)  – Østfold Historielag ,
Knut-Johan Rognlien (954 53 497) – Moss Historielag,
Trond Fjeld (970 05 754) – Berg Rokke Asak Historielag.
Gunnar Hjorthaug (900 87 073) – Østfold Historielag

Utvalget som er oppnevnt av ØH , 3. desember 2019, hadde sitt første møte den 4. mars 2020 og arbeidsoppgavene til utvalget er:

1 Koordinering og oversikt – hva skjer i Østfold.
2 Nettverk av kontaktpersoner
3 Kompetanse og standarder
4 Opplæring for deltagelse i nasjonale kartbaser
5 Informasjon på ulike plattformer og samlinger/prosjekter

Kulturminnesøk hos Riksantikvaren er en tjeneste for lokal registrering av kulturminner.

Tipsliste for kulturminneregistrering på Riksantikvarens Kulturminnesøk.