Komite for kulturminner

Kulturminnekomiteen består av:

Roy Heyerdahl, Marker
Aage Olsen, Moss
Trygve Måleng, Moss
Torunn Båtvik, Råde

Hovedoppgaven har vært arbeidet med kulturminnekartet. Komiteen vil fortsatt arrangere registreringskurs og tilby veiledning for de historielag som har behov for det.