Komite for kulturminner

Kulturminnekomiteen består av Roy Heyerdahl, Marker, Aage Olsen, Moss, Trygve Måleng, Moss og Torunn Båtvik, Råde. Hovedoppgaven har vært arbeidet med kulturminnekartet. Komiteen vil fortsatt arrangere registreringskurs og tilby veiledning for de historielag som har behov for det.