Komite for bokpris

Lagets bokpriskomité er Brit Haugbro, Hobøl, Unni Gangnæs, Eidsberg og Grethe Tennefoss, Askim.

Bokpris for 2016 ble tildelt:
«Husmannsplasser under Kjølberg herregård i Onsøy» av Turi Forsberg 2016.
«Hendelser i 1000 år. Sarpsborg 1016-2016» av Eirik Moe utgitt av Sarpsborg arbeiderblad 2016.