Komite for bokpris

Østfold Historielag sin bokpriskomite (ØH Sak 17/2020)

Oddvar Aasen (2018-2021 perm i 2019)
Grethe Tennefoss (2019-2022)
Bjørg Eva Gjærdingen (2019-2022)
Brit Haugbro (2019 – vikar) (2020-2023)

Kriterier Østfold historielags bokpris

Bokpris for 2016 ble tildelt:
«Husmannsplasser under Kjølberg herregård i Onsøy» av Turi Forsberg 2016.
«Hendelser i 1000 år. Sarpsborg 1016-2016» av Eirik Moe utgitt av Sarpsborg arbeiderblad 2016.

Bokpris for 2017 ble tildelt:
Grete Nilsen for boka: Kulturminner langs Haldenvassdraget.
Harder Emil Sandvik . Nei, vi ga oss ikke!

Bokpris 2017. Fra venstre Brit Haugbro, Harder Sandvik og Grete Nilsen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Bokpris for 2018 ble tildelt:

Karl Ottar Fjeld, Lars Ove Klavestad, Svein Åstrøm og Odd Martinsen, for boka: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 16 Vesten


Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Finn Pedersen og Dag Mysen for boka: Møbelbyen Mysen – stolt Eidsberghistorie

Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag sin bokpriskomité 2018: Brit Haugbro, Hobøl, Oddvar Aasen, Moss og Grethe Tennefoss, Askim. sto for utdelingen.

Bokpris for 2019 ble tildelt:

Lokalhistorie:  Sykehus i Østfold i 225 år av Jan Henrik Lund

Jan Henrik Lund mottar ØH-bokpris 2019 av Grethe Tennefoss.                 Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Slektshistorie:  Rygge Bosteder og slekter Bind 2 av Ketil Johansen

Ketil Johansen mottar ØH bokpris 2019 av Brit Haugbro.                              Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Årbok: Idd og Enningdalen Historielag sin årbok: Ida Kulturbygd i grenseland  med/ redaktør Tor Hafsrød

Årboka fra Idd og Enningdal Historielag Ida Kulturbygd i grenseland med redaktør Tor Hafsrød fikk ØH sin bokpris 2019. Kari Hanne Stumberg Omholt mottok prisen på vegne av redaktøren av Brit Haugbro.                   Foto: Gunnar A. Hjorthaug