Komite for bokpris

Bokpris for 2016 ble tildelt:
«Husmannsplasser under Kjølberg herregård i Onsøy» av Turi Forsberg 2016.
«Hendelser i 1000 år. Sarpsborg 1016-2016» av Eirik Moe utgitt av Sarpsborg arbeiderblad 2016.

Bokpris for 2017 ble tildelt:
Grete Nilsen for boka: Kulturminner langs Haldenvassdraget.
Harder Emil Sandvik . Nei, vi ga oss ikke!

Bokpris 2017. Fra venstre Brit Haugbro, Harder Sandvik og Grete Nilsen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Bokpris for 2018 ble tildelt:

Karl Ottar Fjeld, Lars Ove Klavestad, Svein Åstrøm og Odd Martinsen, for boka: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 16 Vesten

Finn Pedersen og Dag Mysen for boka: Møbelbyen Mysen – stolt Eidsberghistorie

Østfold Historielag sin bokpriskomité 2018: Brit Haugbro, Hobøl, Oddvar Aasen, Moss og Grethe Tennefoss, Askim. sto for utdelingen.

Kriterier Østfold historielags bokpris