Tillitsvalgte

Østfold Historielag ledes av et styre, som i  henhold til lagets vedtekter består av 7 medlemmer, og velges på lagets årsmøter etter forslag fra valgkomiteen.

Leder: Thorbjørn Koch
Nestleder: Roy Heyerdahl
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Marit Gjølstad
Styremedlem: Arild Ottesen
Styremedlem: Brit Haugbro
Styremedlem: Ivar J. Hauge
Varamedlem: Odd Jan Skriubakken

Øvrige tillitsvalgte – se protokoll fra Østfold Historielags årsmøte 2016