Medlemslag

Følgende lag er tilsluttet Østfold Historielag

Askim Historielag v/Ulf Kolstad, 911 98 140
Berg, Rokke og Asak Historielag v/Freddy Fagerholt, 69 18 07 85
Borge og Torsnes Historielag v/Rolf Gulbrandsen, 916 08 210
Eidsberg Historielag v/Halvor Kolshus, 69 89 70 03
Hobøl Historielag v/Asbjørn Fredrik Hjorthaug, 69 92 11 32
Hvaler Kulturvernforening v/Paul Henriksen, 414 63 771
Idd og Enningdalen Historielag v/Eivind Løvås, 464 30 778
Marker Historielag v/ Randi Kristin Krogh
Moss Historielag v/Arild Johnsen, 69 25 45 31
Moss Ættehistorielag v/Bjørn Haugen, 924 68 336
Onsøy Historielag v/Ola Larsen, 950 75 264
Rakkestad Historielag v/Anne Lise Lien, 909 84 513
Rygge Museum og Historielag v/Kirsti Nygård, 924 43 890
Rømskog Historielag v/Nils Nilsen, 959 80 329
Råde Historielag v/Egil Hissingby, 992 70 922
Skiptvet Historielag v/Jorunn Berger, 976 36 705
Skjeberg Historielag v/Kjell I. Pettersen, 934 08 492
Spydeberg Historielag v/Anne Sofie Hoff, 69 83 70 13
Trøgstad Historielag v/Ellen Baastad, 69 82 80 28
Tune Historielag v/Odd Jan Skriubakken, 69 12 80 71
Varteig Historielag v/Oddveig Nilsen 414 66 856
Våler og Svinndal Historielag v/Einar Pedersen, 69 28 71 05