Leder for ØH, Kari Stumberg Omholt ønsket tillitsvalgte velkommen Foto: Trond Fjeld

Tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 13. november 2021 på Roald Amundsens Minde med Borge og Torsnes Historielag som vertskap. 30 engasjerte deltakerne var med i drøftingene av dagens tema. 

Rolf Gulbrandsen orienterte om vertslagets drift. Foto Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielags leder Kari Stumberg Omholt ønsket velkommen og redegjorde for dagens program. Styreleder i Borge og Torsnes Historielag Rolf Gulbrandsen orienterte om lagets drift i begynnelsen av møtet.

Styreweb var denne gangen også tema med innledning av Gunnar Hjorthaug, sekr. Østfold Historielag og Øystein Lie, kasserer i BRA Historielag. Det ble gjennomgått betydningen av at lokallagene har hele sitt styre registrert på Styreweb. I Styreweb kan lagsdriften sikre sitt arkiv tilgjengelig for hele styret. Lagene får f.eks. en enkel jobb ved innkallinger og referatutsending fra styremøtene. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Ved at medlemmene er registrert i Styreweb kan regnskapsprogrammet brukes til fakturering. Styreweb sin økonomidel gir god oversikt over regnskapet med oversiktlige rapporter og letter kasserers arbeid. 

Gunnar Hjorthaug foto Trond Fjeld

I tillegg til at Styreweb har vært tema på tillitsvalgtes møte var det interesse for at en prøvde å få til et eget brukermøte for lagenes kasserer og et møte for lagenes sekretær. Styreweb tema engasjerte og mange snakket varmt for dette. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter var 1. nov. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. 

Øystein Lie

Kulturminneregistrering på Kulturminnesøk hos Riksantikvaren Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at nå skal Riksantikvaren forsøke å få overført registreringene fra Østfold Kulturminnekart til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). ØH sitt kulturminneutvalg vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere brukerminner på Kulturminnesøk og gjerne ha en egen kulturminnekontakt og kulturminneutvalg. Det ble vist til eksempler på Østfold Historielag sin webside under Lokalhistorie hvor det er eksempler fra flere historielag om synliggjøring av kulturminneregistreringer på deres websider.

Se fra Hobøl : http://hobolhistorielag.no/husmannsplasser-hobol-sogn/

Trond Fjeld fra Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook og Lokalhistoriewiki har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget. 

Se eksempler fra BRA https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Husmannsplasser_i_Rokke_kirkesogn,_%C3%98stfold

Redaktør i Wiwar orienterte litt om redaksjonens arbeid og oppmuntret til samarbeid med lokale lag om lokale artikler med betydning for regionen.

Wiggo Andersen Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Lokallagene hadde en god runde på orientering om sin lagsdrift før vi fikk orientering og omvisning på Roald Amundsens Minde og fødested ved daglig leder Wiggo Andersen. 

Refr. Gunnar A. Hjorthaug

Møte for tillitsvalgte ØH lørdag 13. november 2021 på Roald Amundsens Minde Framveien 9. 1559 Torp

Borge og Torsnes historielag er vertskap. 

Programmet inneholder:

Orientering om laget og omvisning i Roald Amundsens Minde.

Styreweb, 

Kulturminnesøk, 

Lokalhistoriewiki 

Bruk av sosiale media.

Påmeldingsfrist 8.11.2021 til : karihannaomholt@gmail.com

Lagene inviteres med to tillitsvalgte hver.

Stor detagelse på Østfold Historielag sin høsttur søndag 12. september. Turen ble arrangert sammen med Idd og Enningdalen Historielag. 65 deltagere fikk prøve deler av ei fluktrute sammen med kjente lokale loser. De gode hjelperne var: Rolf Karlsen, Rolf Arild Engebretsen, Leif Bokerød og Per Torgalsbøen. Leif og Per er direkte etterkommere av grenselosene under krigen

De fleste deltagerne gikk 7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Andre ble transportert  inn til Boksjøene og gikk tur inn til plasser hvor losene holdt til. Alle fikk høre flotte foredrag fra lokalehistorikere om flyktningtransportene i Haldensdistriktet på en felles kaffestund i nydelig høstvær ved Boksjøene. Det var en fornøyd leder i Østfold Historielag, Kari Stumberg Omholt som takket lokallaget og de mange deltagerne som sluttet opp om arrangementet.

7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Med gode hjelpere som los på turen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Gode fortellinger fra flyktningtrafikken i Haldenområdet under krigen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Østfold Historielag sin nye leder Kari Stumberg Omholt takker avgåtte Odd Jan Skriubakken for innsatsen . Foto Gunnar A. Hjorthaug

Lederskifte i Østfold Historielag på Årsmøte 2021-del 2 som ble avholdt på «Heia» i Skjeberg lørdag 4. september 2021. Før årsmøtet var det velkomsthilsen ved leder i Skjeberg Historielag Kjell Pettersen og ved Jan Erik Eriksen som fortalte om «Heia». Dette er det gamle herredshuset som historielaget har hatt et stort restaureringsarbeidet med på og om kommunestyresalen som historielaget nå har fått overtatt.

Selve årsmøtet ble gjennomført på dyktig vis av Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Årsmøtet medførte til lederskifte i Østfold Historielag. Odd Jan Skriubakken gikk av som styreleder etter 3 år. Kari Hanne Stumberg Omholt fra Idd og Enningdalen Historielag ble valgt til ny leder og Trond Fjeld fra BRA historielag ble ny nestleder. Mona Friberg, Hvaler Kulturvernforening ble nytt styremedlem. Kasserer Eva Boem Svendstad, Eidsberg Historielag ble gjenvalgt for to år. Sekretær Gunnar Hjorthaug, Hobøl Historielag har ett år igjen av sin valgperiode.

Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 26 mars 2022. ØH er da velkommen til Idd og Enningdalen Historielag.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2020 delt ut.Prisvinnerne fikk blomster, diplom og kr. 5000-.

Lokalhistorie: Frodig fajanse og kjærlig keramikk- Haldenkeramikk 1840 – 1980 -av Marianne Andreassen

Slektshistorie: Familien på Finsrud i Fantekroken av Trond H. F. Kasbo

Årbøker: Berg Rokke og Asak Historielag – Bergsokningen.

Østfold Historielag sammen med Idd og Enningdalen Historielag inviterer til vandring søndag 12. september 2021.

Tema for turen er hvordan rømte folk til Sverige under 2. verdenskrig og hvem som hjalp dem over grensen. I Haldendistriktet var det mange flyktningeruter og mange loser. På denne turen skal vi fortelle om en rute som gikk fra Torgalsbøen i Idd kommune og over til Sverige.

Vi har valgt å tilrettelegge for to alternativer etter som hvor krevende dere vil ha det.

Alternativ 1, oppmøte kl 1000: For de sprekeste. Kjør til Torgalsbøen, rutebeskrivelse under. Deretter er det ca 7 km gåtur inn til Boksjøene. Dette er en av rutene flyktningene gikk, fortrinnsvis om natten. Det er til dels kupert terreng. Turen tar ca 2 – 2,5 timer. Flyktningelosen følger dere hele veien. Dere kan få transport tilbake.

Alternativ 2, oppmøte kl 1100: Dere blir transportert inn til Boksjøene. Der blir det mulighet for å gå på grusvei til et par av stedene losene holdt til. Denne turen kan bli 3 – 4 km men det er lett å gå her.

For alle:

Foredrag om flyktningetrafikk, felles kaffestund ved Boksjøene. Ta med mat og drikke og sitteunderlag.

Slik kommer du til Torgalsbøen: Kjør gjennom Halden retning mot Holtet og ta til venstre i krysset like etter Idd kirke. Da kommer du gjennom et gårdstun og oppover bratte og svingete bakker. Du får jernbanen på venstre side og viktig: ta til venstre over jernbanen ved Aspedammen. Da er du på Ørsveien. Følg denne til du kommer til Torgalsbøen (ca 7 km) som ligger for enden av Ørsjøen. Parkering vil bli skiltet. For de som skal gå starter turen her. For de andre går det transport videre herfra.

NB: Ta med ansiktsmaske og håndsprit til bruk under transport

Påmelding: Alle må melde seg på til karihannaomholt@gmail.com innen 31.8.21. Husk å oppgi hvilket alternativ du vil være med på.

Hvis du vil lese deg opp om flyktningetrafikken på forhånd, kan du forsøke denne lenken under som er til boken ”Dobbeltspill”. Den er tilgjengelig på nb.no https://www.nb.no/nbsok/nb/8aedf73fa7345c9310dab109e12aba86?lang=no#27

Vel møtt, dette gleder vi oss til.

Idd og Enningdalen Historielag

Østfold Historielag

30 deltakere av tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 14. oktober 2020 i Historica Rakkestad. Engasjerte deltakerne tok konstruktivt del i drøftingen av dagens tema.

Styreleder Odd Jan Skriubakken innledet og ble suplert av leder av redaksjonskomiteen, Asbjørn Hjorthaug. Hvordan verve flere abonnenter til tidskriftet Wiwar og mulighet for lokallag til å kjøpe et visst antall blader til 50 % og selge ut og få fortjenesten til lokallaget. Østfold Historielag sine publikasjoner av eldre årgang av Wiwar, Runar og Meldingsbladet er nå lagt ut for lesning på Nasjonalbiblioteket.

Odd Jan Skriubakken innledet om Wiwar Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Styreweb, det elektroniske arkivet for styrene var et tema som gav mange innlegg. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter er 1. nov. 2020. Sekretær Gunnar Hjorthaug orienterte. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. Det var flere lag som kunne fortelle at de var i startgropa med å ta Styreweb i bruk og mange hadde fått med seg mulighetene til å delta i undervisningskurs på nett, webinar som Landslaget/Styreweb har invitert til.

Lokale tillitsvalgte i drøftingsmøtet. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at etter at avtalen med Naturkart om drift av Kulturminnekartet for Østfold var sagt opp fra 1. januar 2020 skal ikke dette brukes for nye registreringer. Laget har arbeidet lenge med at Riksantikvaren skal ta seg av databasen med bilder og registreringer som historielagene i Østfold har samlet. Nå har Riksantikvaren fått overført bildefilene og en skal nå forsøke å få overført registreringene til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). Riksantikvaren holder nå på med å fornye Kulturminnesøk og ønsker å få inn brukerforslag. Medio mars 2021 satser de på å få ferdig en ny plattform og bildedatabasen fra Østfold er lovet å bli vurdert lagt i denne prosessen. ØH har opprettet et eget kulturminneutvalg som har startet opp sitt arbeid. De vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere kulturminner på Kulturminnesøk og ei egen tipsliste er laget for dette formålet. Med ny plattform i 2021 kommer denne tipslista til å bli justert for nye muligheter. Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget.

På årsmøtet til ØH ble det kommentert at det hadde vært fint om ØH kunne rette litt oppmerksomhet på tenkningen bak lagets lokalhistoriske arbeid. Odd Jan Skriubakken tok fram hovedmålet for ØH slik det står i lagets vedtekter. Han hadde også sett litt på flere lag sine visjoner og mål. En fellesnevner for mange var litt fritt referert: «Å fremme/vekke interesse og kunnskap om lokalhistorie blant folk flest». «Verne om kulturarven». «Granske/forske på lokalhistore/slekt». Lokalhistoriearbeid bør være noe mer enn temamøter for noen få medlemmer. Flott at flere lokallag får frem fyrtårn prosjekter/museer og vekker interesse historie i lokalsamfunnet. Det ble en fin drøfting og en anbefaling til lokallag å ta drøftingen av det ideologiske grunnlaget for lagets satsning. Ved å kunne bli enig om visjon og mål så ville planlegging og arbeidet i lagene bli lettere ble det hevdet.

Skriubakken avsluttet møte med å minne om at lagene gjerne måtte aktivisere seg for å foreslå kandidater til Wilsemedaljen for 2021 og bøker for nominasjon til lokalhistoriske bokpriser for 2020. Fristen er slik det står i utsendt Nyhetsbrev, den 1. desember 2020.

Leder av ØH Odd Jan Skriubakken ønsker velkommen, her Hobøl Historielag.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Onsdagene 30. september og 7. oktober arrangerte Østfold Historielag høsturer til utgravingene av vikingskipet ved Jellhaugen i Halden kommune. Det var stor interesse for turene og tre fulle grupper på 20 personer fikk delta med flott omvisning og foredrag av arkeolog Margrethe Kirby Hopstock Havgar. Gruppene fikk se utgravingsarbeidet med skipet og solding av jord fra skipsgraven.

Utgraving av vikingskipet
Omvisning og foredrag av arkeolog Margrethe Kirby Hopstock Havgar.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Arkeologer i sving med solding og skylling av jordhauger fra utgravingen.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Les hva Berg Rokke og Asak Historielag skriver om vikingskipet:

Les mer om utgravingsprosjektet:

Østfold Historielag har møte for for tillitsvalgte onsdag 14. oktober kl 18.00 – 21.00 Historica, Rakkestad. 

Det blir servert kaffe og kringle fra kl 17.45. 

Dagsorden:

1) Wivar:

Tilbud til lokale historielag  om kommisjonssalg av bladet med fortjeneste lokalt. V/Odd Jan Skriubakken

2) Styreweb – status for lokallagene. Erfaringsutveksling.

  1. Bruk av dokumentarkiv-
  2. Innkalling til møter og protokoll

C) Utsending av e-post – ØH styre –

D) Regnkap/Fakturering/Prosjekter/Budsjett 

E) Gnist – Styreweb er- gratis app:  Min side med styrewebinfo, innkallinger, dokumenter etc.

3) Kulturminneregistrering på Kulturminnesøk. 

4) Utfordring fra årsmøtet

Visjon og Mål drøfting for historielag og lokahistorisk arbeid

5) Annen Info

Påmeldingsfrist med navn og tlf nr til gunnar.hjorthaug@icloud.com -7.okt

Odd Jan Skriubakken

leder 

Lørdag 19. september kunne lagets leder Odd Jan Skriubakken åpne årsmøte 2020 del 2 i Råde. ØH har vanligvis avviklet sine årsmøter i mars, men pandemien gjorde dette vanskelig i år. Årsmøte del 1 var derfor avholdt per e-post den 7. april 2020 med vedtatte årsberetning og regnskap. Årsmøtet-del 2 hadde ingen merknader til vedtak i årsmøte del 1. 

Møteleder Asbjørn Hjorthaug og ØH leder Odd Jan Skriubakken. Foto: G.A.Hjorthaug

Årsmøte ØH del 2 ble ryddig avviklet på Bøndenes hus i Karlshus under kyndig ledelse av møteleder Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Råde Historielag var et dyktig vertskap med god bevertning og smittevernrutiner. Lagets leder Egil Hissingby ønsket velkommen og fortalte om kommunen og lokallaget.

Leder i Råde Historielag, Egil Hissingby ønsker årsmøtet velkommen. Foto: GA.Hjorthaug

På årsmøtet til ØH i Råde ble vedtektene justert i henhold til nytt fylkesnavn, handlingsplan, kontigent og budsjett for 2020 ble vedtatt og ØH foretok følgende valg: 

ØH sitt styre:
Leder: Odd Jan Skriubakken 
Nestleder: Bjarne Kjærnes
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Kari Stumberg Omholt

1. Varamedlem: Jarle Heed
2. Varamedlem: Ola Lauritz Larsen
3. Varamedlem: Brit Haugbro

Wiwar redaksjonen: 
Trond Svandal og Jens Bakke ble gjenvalgt. 

Valgkomiteen:
Arild Johnsen, Moss ble nyinnvalgt.

Protokollen fra Årsmøtet 2020 vil komme på lagets webside når protokollen er ferdig justert.

Bokpriser for 2019:
Etter årsmøtet ble Østfold Historielags bokpriser for 2019 det ut.
Les mer om dette under Bokpriskomiteen.