Tuneskipet

150 år siden det første vikingskipet ble gravd fram           

I år er 150 år siden det aller første vikingskipet, Tuneskipet, ble gravd fram av en 80 meter høy haug på nedre Haugen gård i Rolvsøy.
Professor Oluf Rygh og hans medarbeidere startet arbeidet i slutten av september 1867, og bare tre uker senere var skipet gravd fram. Østfold Historielag kjøpte i 1947 tomta der skipet ble funnet. Det ble så anlagt et minnested, innviet høsten 1952.

Østfold Historielag vil markere dette jubileet lørdag 30. september 2017. Markeringen vil være todelt – ved først å legge sin høstvandring til selve funnstedet, dernest med et seminar på Inspiria science senter på Grålum, Sarpsborg. Inngangspenger: 100 kroner.

 

Program

11.00
Samling ved minnestedet (Haugen gård i Rolvsøy)
Orienteringer ved Odd Jan Skriubakken og Knut Paasche

12.00
Inspiria science senter på Grålum
Servering kaffe/te og rundstykker

12.20
Velkommen
Østfold Historielags leder ønsker velkommen

12.30
Tuneskipet
Arkeolog Knut Paasche orienterer om skipet og sin forskning

13.30
Vikingtiden i Østfold
Kongelige skipsbegravelser – historiker Per Norseng og arkeolog Frans-Arne Stylegar

14.45
Pause
Anledning til besøk/orientering i Planetariet

15.15
Tuneskipet – en kopi av skipet
Espen Oddhaug vil orientere om sitt prosjekt om å bygge en fullskala-kopi av skipet

15.45
Slutt

Knut Paasche
er arkeolog og forsker ved NIKU (Norsk institutt for kulturminne-forskning). Paasche har en doktorgrad med Tuneskipet som sentralt tema.

Per Norseng
er historiker, nå forskningsleder ved Norsk Maritimt Museum og han underviser ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frans-Arne Stylegar
er arkeolog, nå areal- og byplanlegger hos Multiconsult. Per Norseng og Frans-Arne Stylegar er medforfattere av Østfolds historie bind 1.

Espen Oddhaug
driver nettstedet VIKINGR og ivrer for å bygge en kopi av Tuneskipet, slik Osebergskipet o.a. har fått sine kopier. Oddhaug har bakgrunn i reklamebransjen.