Aktuelt


Innkalling til årsmøte i Østfold Historielag

lørdag 22. april kl. 1030 i Amfigrotta på Spjærøy i Hvaler.

Innkalling, saksbehandling, representasjon skjer i samsvar med Østfold Historielags vedtekter kunngjort på hjemmesiden. Hvaler Kulturvernforening er lokal arrangør.

Påmelding sendes senest mandag 10. april til post@ostfoldhistorielag.org

Vel møtt!
Med hilsen
Østfold Historielag
Thorbjørn Koch
leder

Innkallelse til årsmøtet er  sendt lag- og komiteledere 16.2.17  i e-post


Østfold Historielags årsmøte 2017

vil finne sted i Amfigrotta på Spjærøy med Hvaler Kulturvernforening som lokal arrangør lørdag 22. april.

Hvaler Kulturvernforening er blant de mest aktive av Østfold Historielags medlemslag og vil utvilsomt bidra til et vellykket årsmøte, og la deltakerne få del i en blomstrende kystkultur. Det er så vidt vites første gang at Østfold Historielags årsmøter avvikles i kyst- og øykommunen Hvaler.

Hvaler Kulturvernforening ble i 2016 tildelt Osloprisen som deles ut av Oslofjordens friluftsråd. «I en årrekke har foreningen gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv. Prisen er særdeles velfortjent. Geografisk foregår det meste av aktivitetene rundt Brottet på Spjærøy. Her er det utført tusenvis av dugnadstimer», fremholder Oslofjordens friluftsråd i forbindelse med tildelingen.

 

Imponerende mange bruker Østfold Historielags kulturminnekart

Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir i overraskende stor grad brukt, viser en bruksstatistikk som Østfold Historielag har mottatt. I løpet av de to siste årene er det registrert hele 224 000 oppslag, noe som i snitt tilsvarer vel 300 oppslag daglig!

Østfold historielag er meget tilfreds med brukshyppigheten, noe som forteller at registreringen av kulturminner rundt om i fylket er vel verdt strevet, og gir grunn til å hylle de  frivillige som har vandret i landskapet og foretatt registreringen.
(Illustrasjon: Bokstaven K representerer et registrert kulturminne)

500 år siden Martin Luther gav støtet til reformasjonen

I år er det 500 år siden den tyske teologen Martin Luther 31. oktober 1517 slo opp 95 teser mot avlatshandelen, noe som etter hvert medførte  at det kristne felleskapet i vest, ble delt i den romerskkatolske og den protestantiske. 

Reformasjonen spredte seg til mange land og skapte ulike kirkesamfunn. I Danmark-Norge ble den  innført, nærmest som et kupp, av Christian 3. i 1536/1537.De eldste kirkene i Østfold og landet ellers  ble reist i katolsk tid, og reformasjonen førte til at alt som kunne knyttes til katolisismen og helgendyrkelsen ble fjernet.

Bildet viser Eidsberg kirke, kjent som Eidsbergdomen, opprinnelig oppført på 1200-tallet. 

Dagfinn Ugelstad Larsen død

Dagfinn Ugelstad Larsen, leder av Råde Historielag, døde  74 år gammel 28. desember 2016  etter kort tids sykepleie.

Larsen var et aktivt foreningsmenneske, og således også leder av Rygge avdeling av Forsvarets seniorforbund. I tillegg til hans brede interesse for bl.a.  lokalhistorie, slektsgransking, og forsvarssaken var han i en årrekke sterkt engasjert i Norges Musikkorps Forbund, der han gjorde ivrig innsats som kretsleder, foruten at han med stor glede og aldri sviktende entusiasme arbeidet til beste for  Råde Skolemusikkorps som han ledet i mange år og også var æresmedlem av.

Nyhetsbrev erstatter meldingsblad

Østfold Historielags styre har av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker valgt å utgi meldingsbladet som et nyhetsbrev. Det  distribueres pr e-post til medlemslagenes ledere med oppfordring om å sende det videre til lagenes medlemmer.

Landslaget for lokalhistories  landsmøte

Landslaget for lokalhistorie har besluttet å avholde lagets årsmøte 2017 i dagene 5-7. mai i Gjøvik med Gjøvik Historielag og Toten økomuseum som lokale vertslag. Det arbeides med gode innspill på ekskursjoner og faglige seminarer.

Regionlagsledersamling

Landslaget for lokalhistorie har innkalt ledere av landslagets regionlag ( fylkeslag) til samling 4. februar i Kulturvernets hus i Oslo.

Ny e-postadresse?

Er du medlem av Østfold Historielag, og/eller abonnerer på lagets tidsskrifter? Har du nylig endret e-postadresse eller boligadresse?
Send oss e-post der du oppgir ny og gammel e-postadresse.