lørdag 21.03.2020 for lokale medlemslag.
Sted: Råde,  (Bøndernes Hus, Karlshus): Mosseveien 6, 1640 Råde

Program
Kl. 09.30 Registrering med kaffe 
Kl. 10.00 Åpning og årsmøtesaker til behandling.
Saksliste blir utsendt siden. Årsmøtet avvikles i samsvar med lagets vedtekter § 4
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styreleder odd.skriubakken@gmail.com i hende innen 4 uker før årsmøtet (21.02.2019).

Påmeldingsfrist til årsmøte: 13. mars 2020 til
gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen
Odd Jan Skriubakken, leder ØH Gunnar Hjorthaug, sekretær