Østfold Historielag

Du finner oss også på
Facebook og Kulturminnekart

Les siste nytt
NYHETSBREVET

Oppdateres fortløpende


Stiftet i Sarpsborg 25.04.1926
Kontoradresse:
Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad
Bankforbindelse:
DNB konto: 7874.05.96704
org. nr. 971 249 730
e-post: post@ostfoldhistorielag.org

Tilsluttet
Landslaget for lokalhistorie (LLH)
Norges kulturvernforbund
Studieforbundet kultur og tradisjon