Startside
Kulturminner
Arkivet
Budstikka
Bli medlem!
Abonnement
Lagets historie
Historielag i Østfold
Årsberetninger
Referater
Kurs og arrangementer
Komitéer
Publikasjoner
Økonomisk støtte
Datatipset
Søk
Les Meldingsbladet
Lenker
Refleksjoner

..Det eneste vi kan sies å eie, er fortiden.
–Evelyn Waugh

Har du forslag til aktiviteter i Østfold Historielag?
Send e-post
 

 

 

«Nettsidene til Østfold Historielag har blitt en stor nyhetsformidler innenfor kulturvern og kulturminnevern.» – Svein Norheim, Halden historiske Samlinger, Rød Herregård, 1771 Halden.
«Østfold er så lite at her blir alt lokalhistorie!» –Marit Egeberg Krog,  tidligere mangeårig leder av Østfold Historielag
«
Hvis en av historieskrivningens oppgaver er å anskueliggjøre et utsnitt av levd liv, må den prøve å få med seg et så vidt perspektiv som mulig …» - Joachim Fest, tysk historiker
«Historie blir til dag for dag ...» –ukjent
«Vi skal ikke leve i fortiden, men fortiden skal leve i oss.» – fhv. riksbibliotekar Gerhard Munthe (1919-1997)

 

 

Visste du
at når du besøker et nettsted som du har besøkt før, vil nettleseren din først vise et "skjermknips" av nettstedet som det så den gang.
Hensikten er å spare tid, "skjermknipset" hentes fra din egen PC, men det blir oftest "fort og galt". Så når du besøker Østfold Historielags
hjemmeside eller andre hjemmesider, tast tasten F5! Den oppdaterer visningen, det gjelder nettleserne Explorer, Crome og Firefox.

 
 

Velkommen til Østfold Historielag! 

«Østfold Historielag vil fremme og vekke interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og være lokallagenes eget fylkeslag. Det forutsettes at lokallagene driver sin virksomhet på egne premisser.»
Lagets formålsparagraf vedtatt på årsmøtet  i Enningdalen 10. april 1983

-----------------
Lagets vedtekter i pdf-format for nedlasting

Lagets tillitsvalgte i pdf-format for nedlasting

----------------
Østfold Historielag, som ble stiftet 25. april 1926, har om lag 5000 medlemmer og omfatter  25 lokale historielag  i fylket. Laget utgir tidsskriftene Runar og WiwaR som interesserte kan abonnere på. I tillegg utgis Østfold Historielag meldingsblad som distribueres til medlemmene, fortrinnsvis via e-post eller i trykt versjon.
Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som utgir tidsskriftet Heimen og sammen med Norsk lokalhistorisk institutt Lokalhistorisk magasin

Du kan bli medlem  gjennom medlemskap i historielaget på hjemstedet ditt eller som direkte medlem .Post- og besøksadresse: Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad
Lagets
kontor er betjent tirsdager fra kl. 0800 til kl. 1530, telefon  462 81 869  i kontortiden
Send E-post
til Østfold Historielags kontor.  
S
end E-post til web-redaktør.

 
     

Finn fort det du leter etter på dette nettstedet!
 

 

Se Østfold Historielags facebookside om kulturminner

_______________________________________________________________

Ny utgave av Runar


Årets første utgave av Østfold Historielags slektshistoriske tidsskrift Runar er i skrivende stund formodentlig abonnentene i hende. 


De kan bl.a. lese om begravelser før i tida, slektsstevne på Hvaler og i Fredrikstad, Magne Furuholmen - multikunstneren med Varteig-røtter og at det i år er 35 år siden Runar utkom for første gang.

 

Runar utkommer inntil to ganger i året, og abonnement kan tegnes i e-post til Østfold Historielag og koster 140 kroner og tilsendes fritt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs for registratorer i kulturminnebasen

Et kurs for registratorer i Østfold Historielags kulturminnebase ble gjennomført i Historica, Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad,
mandag 29. februar.

Les mer

 

 

Utdeling av bokpriser utsatt
Østfold Historielags styre har  valgt å utsette årets utdeling av lagets to bokpriser. Normalt deles prisene ut på lagets årsmøte i april måned, men vil bli utdelt på lagets tillitsmannsmøte senere i år.
Prisene som hver er på 5000 kroner deles ut etter innstilling fra en bokkomite som lagets styre oppnevner. Den ene prisen legger hovedvekten på lokalhistorie fra Østfold, den andre vektlegger
slektsgransking og kildeutgivelser fra Østfold.
Bakgrunnen for prisene er at Østfold Historielag ønsker å stimulere lokallag og enkeltpersoner til å utgi bøker med hovedvekt på lokalhistorie og kildeutgivelser. Bokprisene er ment å være en oppmuntring og påskjønnelse for arbeidet som er utført.
Forslagsstillere kan være forfatterne, forlagene, lokale historielag i Østfold og tidligere prisvinnere og fristen er forslag er 15. mars 2016.
Les statutt

 

Reidar S. Kjølberg død'


Østfold Historielags tidligere styreleder og kasserer, Reidar S. Kjølberg, døde 19. februar 2016 nær 78 år gammel etter en tids sykdom.
På et organisatorisk vanskelig tidspunkt for Østfold Historielag påtok han seg i 2011 fram til lagets årsmøte i 2012 vervet som leder av lagets styret, samtidig som han på en forbilledlig måte skjøttet vervet som lagets kasserer.

Kjølberg var like til det siste et aktiv og høyt verdsatt medlem av Borge og Torsnes Historielag. Der bidro han i de senere år som medlem av redaksjonskomiteen for lagets årsskrift Åbygge med stor entusiasme til utgivelsen og forfattet selv artikler. Blant dem om Vetatoppen i Borge, der Kjølbergs med basis i ingeniørgeologiske utdanning og kunnskaper førte leseren gjennom områdets geologisk dannelse, topografi og dets betydning som lokalhistorisk kulturområde. Kjølberg var også en tid leder Bygdesamlingen.

Vi lyser fred over Reidar S. Kjølbergs minne.

 

 

WiwaR og Runar i nye utgaver

Østfold Historielags to tidsskrifter, dvs det lokalhistoriske WiwaR og det slektshistoriske Runar foreligger i nye utgaver. Uten blygsel hevder vi at utgaven av WiwaR går tidligere utgivelser en høy gang. Innholdsmessig er spennvidden imponerende: danske landsskapsmalere på ferde i Smaalenene, kvinnelige portrettfotografer, lærergjerning i Fredrikshald, husmannsvesen og sist, men ikke minst: folk på loffen.
Runar er en innholdsrik utgave på hele 72 sider med mange interessante artikler, bl.a. om jul i Hobøl i gamle dager, forfattet av Ottar Brødholt (som fyller 100 år neste år), om en reise fra fordums Fredrikshald til New Zealand, om slektgransking, om Bærøe gård i Hobøl, om Bergbygårdene i Varteig, om krigseilere, om Ferdinand fra Sandesund og om Varteig Historielag imponerende nettbaserte visning av lokalhistoriske bilder.

 

Tillitsmannsmøtet 2015
Østfold Historielag inviterte  til tillitsmannsmøte 2015 i Randulfstua, Askim museum, i Askim 5. november kl 1830 med Askim Historielag som vertskap.
Program
1830 Velkommen
1835 Askim Historielag/Askim museum - lagleder Tor Idand orienterer.
1845 «Fra prat over kaffekoppen til bilder på nettet»
Varteig Historielag er blant de ledende historielag i Østfold og i landet ellers med i å samle inn, katalogisere og presentere lokalhistoriske bilder på nettet. Om lag 2350 bilder med tilknytning til Varteig ligger nå ute på lagets nettbaserte bildearkiv — bare to og et halvt år etter at arbeidet med å legge fotografier på nett startet.Tidligere journalist Øistein Bøe og Knut Øivin Skaar redegjør for arbeidet med dokumentasjonen og presentasjonen på nett.
2000 Kaffepause.
2030 Lagssaker: kulturminneregisteringen, samt lagets gjennomførte og planlagte aktiviteter.
2100 Avslutning.

Tillitsmannsmøtet består av fylkesstyret, 2 representanter fra hvert lokallag og lederne i de faste komiteer. Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig. Tillitsmannsmøtene har lang tradisjon i Østfold Historielag som et uformelt, sosialt forum med anledning til ide- og informasjonsutveksling om virksomheten i Østfold Historielag og i medlemslagene.

Den sosial siden ved tillitsmannsmøtene er det fortsatt grunn til å vektlegge, all den stund de gir tillitsvalgte fra medlemslagene og Østfold Historielag en felles møteplass mellom årsmøtene. Tillitsmannsmøtet er hjemlet i lagets vedtekter, men er ikke der tillagt noe konkret mandat.  Det fremgår hvem som kan delta og at «det skal holdes minst ett møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.»

Dette innebærer følgelig at selv om lagets styre skal ta initiativ til møtene, er det møtedeltakerne som reelt sett bestemmer møtets innhold – ved fritt ta opp saker til samtale og debatt i plenum.

_______________________________________________________________

Østfold Historielag inviterte til seminar om okkupasjonshistorie
1.samling, Borgarsyssel museum, 3 okt. 2015 kl. 11.00

INNHOLD / TEMA
Flyktningetrafikk / jødeforfølgelse / holocaust
FORELESERE
Mats Tangestuen: Flyktningetrafikk / Carl Fredriksens Transport / jødiske flyktninger – Tangestuen er historiker ved Jødisk Museum i Oslo
Mona Levin: Familiehistorie / flukten til Sverige – Levin er forfatter. Hennes nye bok, Mors historie, utkommer medio september, og vil kunne kjøpes under seminaret.
Einar Hals- Gundersen: Forsvarsverkene ved Sarpsfossen og bunkeren på Borgarsyssel – Hals- Gundersen er tidl. driftssjef ved Borgarsyssel Museum
Ola Jonassen: Feldmannsaken – et justismord? – Jonassen er tidl. rektor ved Skjeberg FolkehøyskoleSeminarleder: Ola Jonassen
Seminartavgift: kr. 100,- (medl.) / kr. 125,- (ikke medl.)
Påmelding: Østfold Historielag (post@ostfoldhistorielag.org / 974 36 596)

_______________________________________________________________

 

Østfold Historielags høstvandring 2015

Østfold Historielags høstvandring 2015 fant sted søndag 13. september, idet laget oppfordret medlemmene til å slutte opp om Rødenes Idrettslags flyktningmarsj med start 09:00 - 11:00. Start og målgang skjer ved Skogstad gård i Rødenes, avkjøring sju km nord for Ørje, langs FV 21 (Skiltet fra Ørje).Traseen er i skogsterreng, fra Skogstad gård til Hansebakkrøysa (Riksrøys 35) og tilbake til Skogstad gård, tilsammen 12 km.
Den ruten som Flyktningmarsjen følger, er i store trekk den som grenselosene Arthur Gåseby og Iver Skogstad brukte under 2.verdenskrig.Hvor mange mennesker disse to hjalp ut av tyskernes klør og til sikkerhet i Sverige, er det ikke noe eksakt tall på. Men det antas at Gåseby krysset over med 200-300 personer og Skogstad 400-500.
Det var flyktninger, svært ofte jøder, som de enten møtte i Oslo og utstyrte med falske grenseboerbevis, eller som de møtte på vestsiden av Rødenessjøen. De fraktet flyktningene over med båt, ga dem mat og kanskje noen timers søvn, før de midt på natta, i stummende mørke, førte dem over til svenske millitærmyndigheter i Långvassdalen.

_______________________________________________________________

 

Østfold Historielags tur til Blomskog i Årjäng i Värmland:

« og alle var enige om at det hadde vært en fin tur...»

Bortimot 50 deltakere fra store deler av Østfold var med da Østfold Historielag arrangerte tur til Blomskog i Årjäng i Värmland lørdag 4. juli 2015, for å overvære fremføringen av bygdespelet Amerikabrevet. Om lag halve bygdas ca. 500 beboere er hvert år med på å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre arrangementet i regi av Blomskog Hämbygdsförening, og der bygdespelet utgjør hovedattraksjonen.

Østfoldningene ankom i nyinnkjøpt, komfortabel buss fra selskapet Interbuss, til reserverte plasser umiddelbart foran scenen og spelplassen.

Lett overskyet vær på morgenkvisten ble underveis til strålende sol fra en skyfri himmel - det ble nesten for varmt for de fleste av deltakerne.

Blomskogturen ble avsluttet med felles middag i Gränshotellet i Töcksfors, og som vi skrev i skolestilene våre:  og alle var enige om at det hadde vært en fin tur...

____________________________________________________________

Østfold Historielag sendte delegater til landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie

Årets landsmøte i Landslaget for lokalhistorie ble avviklet i tiden 29-31.mai i Bø i Telemark. Østfold Historielag er medlem av Landslaget og sendte seks representanter til forhandlingene: Grethe Tennefoss, Magnhild Nibe Einan, Nils Bjørnebekk, Terje Kristiansen,Thorbjørn Koch og Ulf Kolstad.

Landsmøtet behandlet årsmeldinger for 2013 og 2014, strategi- og handlingsplan 2015, «Landslaget fram mot 2020» og forslag om at Landslagets sekretariat flyttes til Kulturvernforbundets hus i Oslo. Styret innstilte på at sekretariatet forblir i Trondheim og styrets innstilling ble vedtatt.

Landslaget for lokalhistorie er Norges største frivillige kulturvernorganisasjon med 380 medlemslag som organiserer ca. 73.000 medlemmer. 21 av medlemslagene i Østfold Historielag er tilsluttet Landslaget direkte

---

Marit Egeberg Krog æresmedlem av Østfold Historielag
Marit Egeberg Krog, Marker, er tildelt æresmedlemskap i Østfold Historielag. Det skjedde på lagets årsmøte i Rakkestad lørdag 25. april 2015, der hun ble hyllet for innsatsen og overrakt diplom og blomster. Hun ledet laget i hele elleve år fram til 2010, har i tillegg i mange år vært leder av Marker Historielag og ble i 2011 tildelt Wilse-medaljen. To år tidligere ble hun utpekt som Østfolds ildsjel og invitert som æresgjest ved åpningen av Kulturminneåret i Trondheim.

Årsmøtet som ble gjennomført med gledelig stort fremmøte, gjenvalgte lederen, Thorbjørn Koch, og øvrige tilliitsvalgte som var på valg.

Bokprisene for 2014 utdelt

Østfold Historielag delte ut to bokpriser på lagets årsmøte 2015 i Rakkestad lørdag 25.april. Den ene prisen (lokalhistorie) ble tildelt Lars Ole Klavestad, Fredrikstad, den andre prisen (slekthistorie) Idd og Enningdalen Historielag.

Prisene som er på 5000 kroner hver med tilhørende diplom tildeles etter innstilling fra lagets bokkomite som om Klavestads bok fremholder at den "er preget av et usedvanlig høyt nivå, både faglig, pedagogisk, estetisk og språklig". Den svært grundige og omfattende boka tar for seg arkitekturen i Fredrikstad og byplanhistorien i årene fra 1567 til 2014

Idd og Enningdalen Historielag ble prisbelønnet for lagets årbok 2014 Ida - kulturbygd i grenseland, og bokkomiteen fremholder at "bokens innholdsfortegnelse viser at bokprisens statutter i høy grad tilfredsstilles.. Laget ble tildelt bokprisen også i 2008.

Bildet: Lagets nye æresmedlem, Marit Egeberg Krog, sammen med bokprisvinnere og bokkomiteens representant.
Fra venstre Eivind Løvås, Idd og Enningdalen Historielag, Marit Egeberg Krog, Ola Jonassen og Lars Ole Klavestad.

Se kart

_________________________________________________________

Østfold Historielag digitalt
Østfold Historielag har lenge satset på å bruke digitale medier i kommunikasjonen 
med medlemmer og andre lokalhistorisk interesserte.
Laget er tilgjengelig via

www.ostfoldhistorielag.org (hjemmeside)
www.kulturminner.weebly.com (kulturminneinformasjon
www.kulturminnekart.no/ostfold (kulturminnekart for Østfold)
www.matrikkel1723.weebly.com (matrikkelen av 1723)
www.bokladen.weebly.com (lokalhistorisk litteratur fra Østfold)

I tillegg er laget til stede på Facebook-sidene
www.facebook.com/historielag 
www.facebook.com/kulturminner
Vel møtt på nettet!
_________________________________________________________

Kommunikasjon på nett  er hovedregelen
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når stat og kommune skal kommunisere med innbyggerne. Den nye e-forvaltningsforskriften, som tok til å gjelde 7. februar 2014, legger til rette for dette. Endringene skal gi innbyggjerne en enklere hverdag, bedre tjenester og raskere svar fra det offentlige, blir det fremholdt på nettstedet www.norge.no.

Det er flere gode grunner til at offentlig forvaltning satser på å bruke nettet, gode grunner som også gjelder Østfold Historielag. Laget kan lynraskt, effektivt og uten ruinerende portoutgifter nå medlemmene via e-post. Eller nettsteder som hjemmeside og Facebook. I dag er prisen for å sende et enkelt brev inntil 20 g (f.eks. ett A-4 ark i en C5 konvolutt) som A-post kr 10,50. Inntil 50 g ( f.eks. 7-8 ark i en konvolutt kr 16,-, og som B-post henholdsvis kr 9,50 og kr 14,-

Ønsker Østfold Historielag å sende et enkelt 20 g brev på billigste vis, dvs som B-post, til lagets vel 4000 medlemmer, vil det med andre ord koste 38 000 kroner! (kr 9,50 x 4000). I tillegg kommer utgiftene til papir, konvolutter og skriverhold (blekk- eller laserutskrift). Et slik enkelt brev utsendt f.eks. 4 ganger i løpet av ett år vil koste laget (38 000x4) 152 000 kroner bare portoutgifter!

Ofte blir det fremholdt at ikke alle medlemmer har eller bruker e-post. Det er en utfordring som det enkelte medlem selv må ta affære med, eventuelt søke hjelp - om det vil leve i tiden.

_______________________________________________________________

 

Østfold Historielag 90 år 2016

I 2016 runder Østfold Historielag 90 år og Tune Historielag, ett av de fire historielagene i Sarpsborg, som samme år runder 1000 år, har påtatt seg å være lokal arrangør.

Årsmøtet finner sted lørdag 30. april. Sarpsborg vil storslått markere at det er 1000 år siden byen ble grunnlagt av Olav den hellige. Han valgte stedet ved Sarpefossen, etter sigende den største i Europa og som har gitt grunnlaget sagbruk og industri.

_______________________________________________________________
 

Østfold Historielags høstvandring til Fredriksten festning


Bildet: Dagens omviser fhv. oberstløytnant Magne Rannestad (stående til ytterst til venstre orienterer. I bakgrunnen ser vi nærmest Halden havn, den nå landfaste Sauøya og Brattøya med svenskelandet i synsranden. (Foto: © Thorbjørn Koch)

Det ble en utbytterik dag for de som møtte fram på Fredriksten festning i Halden søndag 28.9.14, for å delta i Østfold Historielags høstvandring. Dagens omviser, fhv. oberstløytnant Dag Rannestad, tok deltakerne med på en nær tre timer lang historisk og utbytterik ferd. Den startet fra stedet der man antar at Karl XII falt i desember 1718 til festningsområdets bokstavelig talt dybder og høyder.

Det var i 1661 at fetsningsanlegget ble påbegynt, og i løpet av om lag ti år ble murene reist til det som i dag omtales som Citadellet, dvs den indre festningen ferdig. Bortimot 20 år senere stod 2. Byggetrinn ferdig, det bestod av flere forsvarslinjer utenfor Citadellet og de tre fortene Gyldenløve, Stortårnet og Overberget. Mellom byen og Citadellet ble et stort område omkranset av murer og palisandre, et område som ble omtalt som Borgerskansen og som var tilfluktstedet for byens innbyggere.

1814: Fanene tok de, men ikke festningen ...

I museene på Fredriksten, Krigshistorisk Museum er det nylig åpnet en ny utstilling i anledning feiringen av 1814. Fredriksten festning var der man holdt stillingen til forhandlingene i Moss var gjennomført og våpenhvilen underskrevet 14. august, konfirmert av kronprins Karl Johan dagen etter. 16. august ble Fredriksten festning åpnet for de svenske styrkene i henhold til våpenhvileavtalen. De norske styrkene marsjerte ut av festningen i fulle uniformer, bevæpnet og under «vaiende faner og klingende spill».

 

Ganske umiddelbart ble Fredriksten festnings flagg, norske faner og standarter samlet inn sammen med gammelt krigsbytte som norske styrker hadde erobret i kamper mot svenskene.  Alt ble sendt til Stockholm og ble hengt opp i Ridderholmskyrkan i Gamla Stan.
 

At dette ble følt som et overgrep kan et sitat fra Ohme beskrive:

«Jeg har kun en Ting som ærgrer mig som Officer at betroe Dig, nemlig, at jeg ei kunde modsætte mig de Svenske Officerers Overgreb i Fæstningens Arsenaler, idet de undeer Overleverelsen  af Vaaben og Amunition uagtet Protest nedrev og tog med sig som Krigsbytte gamle Seierstrofæer saasom Faner, Standarter og Kanoner erobrede fra Svenskerne i fordums Fægtninger, dog var Fredriksteen ikke overgiven paa de Vilkaar, og jeg glemmer ikke Forurettelsen selv i Døden».

 

Halden historiske Samlinger sammen med Fredriksten kommandantskap og Fredriksten Festnings Venner forhandlet med Armémuseum i Stockholm og har fått langtidsdeponert fem norske faner som ble tatt med høsten 1814. Sammen med festningsflagget som kom tilbake allerede i 1962, er fanene hovedattraksjonen i utstillingen. I tillegg settes utstillingen inn i en ramme med tekst og bilder for å fortelle hva som skjedde med Fredrikshald og Fredriksten denne dramatiske høsten 1814.
Bildet: Såkalt kvarterfendel, røvet fra Fredriksten festning i 1814. Foto: R.Ewart, Østfold billedarkiv.

_______________________________________________________________

«Lokalhistorien en sikker vinner»

Lokalhistorie er den form for historie som har det bredeste publikum blant nordmenn ... ikke minst i et land med så mange krinkler og kroker blir lokalhistorien en sikker vinner...

Les mer

 

_______________________________________________________________

Skriv for Runar og WiaR!

Redaksjonene i Østfold Historielags tidsskrifter Runar og WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt all alt som er verdt i trykke, foruten tips og ideer til redaksjonene.

Runar er lagets slekthistoriske tidsskrift,rimeligvis med fokus på slekter og slekters gang i Østold, mens WiwaR med stor spennvidde legger vekt på å presentere lokalhistoriske go’biter fra Østfold. Begge utkommer normalt med to utgaver i året og distribueres i løssalg og i abonnement.

Johannes Sivesind tegnet Østfold Historielags logo

Østfold Historielags logo ble i sin tid tegnet av Johannes Sivesind som i mange år var fylkeskonservator i Østfold og bestyrer ved Borgarsyssel museum. Sivesind som døde i 2001 var en mege aktiv støttespiller for Østfold Historielag, og i kraft av sine brede kunnskaper og interesser var det nær sagt naturlig at nettopp Sivesund tegnet lagets logo.

Lagets kontorsekretær har kontaktet en lang rekke medlemmer og tidligere tillitsvalgte, for å finne ut hvem som tegnet logoen, og fant etterhvert fram til opphavsmannen - Johannes Sivesind.

 _______________________________________________________________

Mer om Østfold Historielags kulturminneregistrering

Østfold Historielags kulturminneregistering dekkes bredt på lagets hjemmesider. I tillegg har vi opprettet et eksternt nettsted som i sin helhet er viet kulturminner.
Les mer

____________________________________________________________

Riksforsamlingen på Eidsvoll,
 utsendinger, etterkommere og
Grunnloven

Les mer

_______________________________________________________________

Innsamling av livshistorier – inspirasjonsseminar

Prosjektet «Mange stemmer fra levde liv – innsamling av livshistorier fra hele Norge» har vært i sving en tid, men vil fortsette til langt ut i 2014. Mange har levert inn skrevne minner, men for å få flere med arrangeres  inspirasjonsseminar i Nasjonalbiblioteket i Oslo 7. november 2013. Bli med og skriv din livshistorie – den er unik!
Les mer

._________________________________________________________________.

Bli med på registreringsdugnad!

Kilderegistreringskomiteen i Østfold historielag inviterer til registreringsdugnad av folketellingene (FT) for Østfold i året 1891. Kilderegistreringskomiteen har tatt kontakt med Riksarkivet, som ser veldig positivt på prosjektet, og de vil være behjelpelige med å legge forholdene til rette for arbeidet. Det har oppstått noen datatekniske problemer underveis, men problemer er som kjent til for å løses.
Les mer

._________________________________________________________________.

 

Riksantikvarens Kulturminnesøk hedres med IT-pris

Riksantikvarens nettløsning Kulturminnesøk er belønnet med en internasjonal IT-pris.
Nettsiden Kulturminnesøk er laget slik at brukerne kan søke etter alle former for kulturminner via et digitalt norgeskart. Løsningen oppfordrer brukerne til å dele egne tekster og dele og kommentere innhold via sosiale medier.
I alt 5640 kulturminner fra Østfold er stedfestet i Kulturminnesøk som er den første samlede oversikten over kulturminner i Norge.

Museal godbit

Et museum rommer så mangt  f.eks. et av verdens kompliserte ur - laget i moderne tid. Uret er å finne i Borgarsyssel museum i Sarpsborg, og mesteren som slett ikke var urmaker hadde sitt virke i Moss, men nærmere bestemt ved Jeløy radio på Jeløya.

Les mer

Bli med på en reise i tiden!

Vil du være med på en reise i tiden? Langt tilbake – til jernalderen, eller har du lyst til å se hvordan folk hadde det i steinalderen eller vikingtida? I så fall kan du være med mens du sitter ved PC-en og oppleve hvordan forskerne mener at våre forgjengere hadde det.
Les mer

 

Fint å ha etternavn fra husmannsplasser

Nå er det  «trendy» med etternavn fra husmannsplasser, ifølge avisa Nationen.  – Det status å skille seg ut, også med det som tradisjonelt har vært et lavstatusnavn, sier  Solveig Wikstrøm, som  nylig tok mastergraden i nordisk. I Norge har hele 70 prosent av befolkningen et gards- eller stedsnavn som etternavn, ifølge Nationen. Skjønt vi tviler på Sveltihel eller Steinrøysa som «trendy».

Les mer om bruk av navn

Stedsnavn kan fortelle mye om det som en gang var

Navn som Gjeddevika, Kålhagan og Torvmåsan forteller oss hvor det var godt fiske etter gjedde, hvor kålen ble dyrket og hvor torvmosen ble tatt ut.  Det finnes mange kilder på nettet som kan kaste lys over gamle stednavn.

Les mer

Historiske OL-biter

Den som eventuelt ikke har fått nok OL-informasjon i den senere tid, kan spe på med mimreinntrykk fra OL i Cortina 1956.  En fin nettutstilling fra Arkivverket venter på å bli sett.

Les mer

Go'biter å finne i Riksarkivene

Mange så tv-serien om Harry og Charles (Maud og Carl), nå kan du se det som virkelig skjedde, f.eks. telegrammet som Stortinget sendte til prins Carl.  Du kan også se at Regjeringen telegraferte gratulasjoner noen minutter for tidlig!

I Riksarkivet og Statsarkivene (det er åtte av dem) finner du både riks- og lokalhistoriske go'biter.

Les mer

6000 sider med lokalhistorie!

Follo Historielag har utgitt Follominner for 46.gang og har dermed gitt interesserte tilgang til om lag 6000 sider med lokalhistorie.

Les mer

Slektsforskere over grensen

Värmlands Släktforskarförening og Gränsbygdens Släktforskare, Ed, kan kanskje hjelpe deg som  leter etter svenske forfedre.
Førstnevnte finner du på www.varmlandsrotter.se og sistnevnte på www.gslf.se

Kulturminnene må vernes!

- Østfold er et lite fylke med få gjenværende områder egnet for vindkraftutbygging. Aktuelle områder har kulturminner som må vernes i størst mulig grad, heter det  i Østfold Historielags avgitte høringsutttalelse om regional plan for vindkraft i Østfold.
Les mer

Hjemmesidene leses – også i Brazil

Østfold Historielags hjemmesider leses kloden rundt, det er både sant og visst! 
Forleden mottok  nemlig redaksjonen e-post fra Tomas Kristian som befinner seg i Brazil, nærmere bestemt i byen Guapari.  Byen ligger nordøst for den mer mer kjente Rio de Janeiro.

Tomas Kristian ønsket å tegne abonnement på Runar og WiwaR, og det ordner nok kontoret.

Andre østfoldinger der ute i verden  den vide: la oss høre fra dere!

Sarpsborg 1000 år i år

Sarpsborg kan feire 1000 års jubileum i år, og forberedelsen er i full gang.

Den offisielle jubileumsdagen er lagt til 29.juli, og den dagen blir det stor folkefest i Hafslund-parken. Den  ligger midt i den historiske delen av det som har utviklet seg til dagens Sarpsborg.
Les mer om Sarpsborgs historie

Millionbevilgning til Halden-kanalen fra Riksantikvaren

Halden-kanalen er gitt et tilskudd på vel 2.8 millioner kroner av Riksantikvaren. Tildelingen er en del av Riksantikvarens i tilskudd til teknisk-industrielle-kulturminner.

–Vi ønsker å ivareta et utvalg industrielle anlegg for kommende generasjoner og gjennom dette gi publikum muligheten til å oppleve vår stolte industriarv, sier riksantikvar Jørn Holme.
Les mer

Folkemusikk i Østfold


Bilde: Østfold fylkes billedarkiv

Østfold musikkråd slår et slag for fylkets folkemusikk og tradisjonsmusikk og har i den forbindelse opprettet en interessant og innholdsrik hjemmeside. Der kan du både lese om og høre folkemusikk.
Les mer

Smaalensgåsa en kulturskatt

Smaalensgåsa eller Østfoldgåsa er en kulturskatt, skriver Ragnar Dahl i siste utgave av «Åbygge», som Borge og Torsnes Historielag utgir.
Gåsa var på nippet til å dø ut på 1960-tallet, mens ble berget for fremtiden.
Dahl er en av de få som sørget for at Smaalensgåsa er liv laga gjennom eget oppdrett.

Smaalensbanen - blodslit for flere tusen anleggsarbeidere

Hobøl Historielag har på lagets hjemmesider publisert tekst og bilder om da Smaalensbanen [Østfoldbanen] ble til.

Les mer

Jeg fant, jeg fant - Kringla!

Bildet: Ragnar Karlsson f 1903 från Allemarken körde kant- och gatsten från Allemarken för sin
far Karl Nilsson. Stenen kördes till Berby där den lastades på pråm, båten låg på djupare vatten i Krokstrand. Varje dag kostade en krona i vägskatt i Norge. Längst fram på flaket Hans i Allemarken och Hans i Blåarna. F ö är det elever från husmoderskolan i Berby som åkte till gränsen för att plocka bär. (Bilde og tekst: www.kringla.nu)

Nettstedet Kringla byr på mangt og mye innen emnet kulturminner, kanskje spesielt for grenseboere. Det er en søketjeneste som drives av det svenske Riksantikvarieämbetet og som i hovedsak baserer seg på K-samsök. Vi leser at sistnevnte inneholder«bilder, arkeologiska, etnologiska och kyrkliga föremål, fornlämningar, byggnader, och ekofakter (naturalier). Dessutom finns information om historiska platser, till exempel Birkas (Björkö) undersökta, vikingatida gravar m m.»
Les mer

Primstaven - evig kalender

Kjenner du til primstaven - denne trepinnen med masse rare tegn? Det var den evigvarende kalenderen som var i bruk i flere hundre år i Norge.

Les mer og enda mer

 

 
 
Lokallag med hjemmesider:

Askim Historielag

Berg, Asak og Rokke Historielag

Borge  og Torsnes Historielag

Eidsberg Historielag

Fredrikstad Historielag

Hvaler Kulturvernforening

Idd og Enningdalen Historielag

Marker Historielag

Hobøl Historielag

Moss Historielag

Onsøy Historielag

Rakkestad Historielag

Rygge Museum og Historielag'

Råde historielag

Skjeberg Historielag

Trøgstad Historielag

Tune Historielag

Varteig Historielag

Hva skjer i ditt lag?
S
end oss info

_________


Følg oss på


 

 

Dialekt på CD

Varteig Historielag ga i fjor ut en dialekt-CD som har skapt interesse. Sarpsborg Mållag responderte på tiltaket, og ønsket et møte med representanter fra Varteig Historielag.

Der framkom det svært mange godord fra mållagets representanter, både når det gjaldt initiativet og det ferdige produktet. Man mente dette kunne være et godt eksempel til etterfølgelse.

Ett konkret ønske fra mållaget var å anspore andre historielag til å gjøre noe tilsvarende, og konkret ble det uttalt at historielagene mellom Rakkestad og Fredrikstad med hell kan bygge direkte på det dialekt-arbeidet som er gjort med Varteigs CD.

Les mer

 

Prisjustering
i årsabonnement

Styret i Østfold Historielag har besluttet å foreta en mindre justering av års-abonnementet for lagets to tidsskrifter Runar og WiwaR til kr 140,- eller kr 280,- for begge fra 1. mars 2015, fortsatt fritt tilsendt. Løssalgprisen for tidsskriftene forblir uforandret kr 70,-

_________

Interessert i lokalhistorisk litteratur?

Er du interessert i lokal-historisk litteratur fra Østfold?
Les mer

_________


Redaktørens refleksjoner
___

Klikk for å gå til Arkivet

---

Matrikkelen av 1723 er på nett

Matrikkelutkastet av 1723 er nå tilgjengelig, i form av tekst- og regnearkfiler som du kan laste ned.
Det omfatter i alt 24 geo-grafiske områder i Østfold. Matrikkelen omtales som utkast eller forarbeid, ble trukket tilbake og kom aldri i bruk. Like fullt gir det et viktig bidrag til norgeshistorien og gårds- og slektshistorien.

Les mer

 

Innvandring  fra Sverige 1820-1920

På 1800-tallet og fram tll begynnelsen av 1900-tallet valgte mange svenske innbyggere å søke arbeid i Norge, spesielt til Østfold var tilstrømningen stor.
Mange forlot «fosterlandet» for godt etter å ha funnet bedre levevilkår i Norge. Østfold Historielag registrerte i sin tid denne innvandringen som lenge har vært tilgjengelig via nettet, i Digitalpensjonatet, Digitalarkivet.

I tillegg ble hvert av medlemslagene i Østfold Historielag i 2006 overlevert ett CD-eksemplar av den gjennomførte registreringen

Lett dryss av publikasjoner fra lokallagene

Flere av Østfold Historielags lokallag utgir i disse dager flere publikasjoner.

1913–2013:
100 år med stemmerett

I 2013 var det 100 år siden alle norske kvinner (over 25 år) fikk allmenn stemmerett, dvs. rett til å stemme ved stortingsvalg.
Det skjedde etter at rett til å stemme ved kommunale valg ble gitt i 1910. Allmenn stemmerett for kvinner ble i de fleste vestlige land innført i løpet av de to første tiår av 1900-tallet; i New Zealand 1893, i Australia 1902 og i Finland 1906,

Brev til Østfold Historielags direktemedlemmer
Les


Fylkets middelalderkirker
 i tekst og foto

Østfolds vakre middelalder-kirker er tittelen på en bok Tore E. Thorkildsen, Hvaler, har forfattet og utgitt. Thorkildsen som også står for fotografiene av  kirkene (16 i alt) betegner  boka som «en reise og guidebok. 


Om hannøvler og sørpemærrær

Ruth Vatvedt Fjeld foredro om dialekter og dialektforskjeller i Varteig Historielag nylig.
Ruth Vatvedt Fjeld, for øvrig selv aremarking, er professor i leksikografi og målføregransking ved Universitet i Oslo. Som språkekspert ble hun hanket inn til å kåsere om dialekter og dialektforskjeller, med vesentlig fokus på ord og uttrykk fra Varteig.
 
–Tror du at døm prekæ likt både i Skjettve, Varte og Sjebber, så avslørte i alle fall møtet at det også har vært forskjeller. I de flere hundre ord og uttrykk som historielaget så langt har samlet inn, hadde Vatvedt Fjeld funnet en serie ord som hun aldri hadde hørt om før – og som du ikke finner i noen form for ordbøker.
Les mer

----


Praktbok om Østfolds helleristninger


Les mer

Veiledning fra Riksantikvaren

Veiledning i dokumentasjon, skjøtsel,  tilrettelegging og overvåking  av norsk bergkunst.
Les merBli kjent med lokale kulturminner!

Arild Austad, Moss Historielag, har utarbeidet et skole-opplegg, der temaet er «Bli kjent med lokale kulturminner». Opplegget er beregnet for 5.-7.trinn og kan lastes ned komplett som  pdf-fil.

En annen inspirasjonskilde for skolearbeid om kulturminner
 

Begbymannen: stor sak

Arkeologene har lenge fundert på betydningen av helleristningene som det finnes så mange av i fylket vårt.

En av ristningene, kjent som Begbymannen, er utstyrt med en stooor penis. Nå forteller arkeo-logen David Vogt at den var ment for å skremme, og han viser til historiske kilder som beskriver dette.

Les mer og les mer

 

Vikingliv på Jeløya i Moss

Blant dem som er interessert i historie er noen  særlig er opptatt av vikingtiden, f.eks.  Starfa-viking-gruppe som holder til på Røed gaard på Jeløya i Moss. Her kan du se en video Aage Olsen har laget om gruppens aktivitet.

Referat fra
Slektsgranskning i grenseland

Les mer
Les mer

14. april - hva var det
 med den dagen
?

14. april – ja, hva var det med den dagen? Jo, det er det sommerdag, en av de største merkedagene fra gammelt av. Sommerdagen ble sommerhalvåret for alvor innledet. Sommerdagen var en førkristen fest som markerte slutten på vinteren. Sommerdagen var også første merkedag på sommersida av primstaven. Opprinnelig ble den regnet som helligdag, og mange skikker var forbundet med dagen i eldre tid.

Kulturminner gir muligheter
«Kulturminner er langt mer enn det som omfattes av klare verne-bestemmelser. Mange eldre bygninger og anlegg fra nær fortid er resultater av solid håndverks-kunnskap og et godt grep om lokalt formspråk. Her ligger det mange muligheter i forhold til å utvikle steders egenart og slik gi steder individualitet og karakter»

- Innlegg i Nationen
av Arne Holm og Grete Swensen

---

Aage Olsen – ivrig
metallsøker med
 mange fine funn

Aage Olsen, aktivt medlem av både lokallaget og fylkeslaget, har vært både her og der med sin metallsøker og funnet mangt og mye "under torva". I tillegg til egen hjemmeside har han også en blogg der du kan se hva han har funnet. Der kan du også lese hvilke tanker han gjør seg om dette å ta vare på det som fortsatt finnes av kulturskatter i det øvre jordlaget på de fleste jorder.

Med et halvt dusin pensjonister pluss en fast ansatt går det unna i «Underhuset» i Rakkestad.
Les mer

De kjempet i den
amerikanske borgerkrigen

De reiste fra fattigdom eller søkte lykken i Amerika, men møtte kuler og krutt og endte i en kald grav ...
Les merOm husmannsplasser 
og mer til

Det er frodige tider innen den lokalhistoriske litteraturen, og det siste tilskudd er «Husmannsplasser i Spydeberg herred» forfattet og utgitt på eget forlag av avdøde Kjell D. Karlsen,  kjent av mange innen Østfold Historielag som redaktør av lagets meldingsblad. Heftet er tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket og muligens via ditt lokale bibliotek.
Les mer  om andre publikasjoner.


Se det som var!

I lokalhistorisk sammenheng utgjør prospektkortene en særs viktig og interessant del. Flere av våre medlemmer er ivrige samlere med egne nettsteder. Vi setter deg på sporet.
 


***
website counter ***

 

   
       
   

Finn fort det 
du leter etter!

Finn det du leter etter - skriv søkeordet, trykk på «Find!»
For eksakt treff sett søkeordet i anførselstegn - f.eks.: "ferske boller"

Search this site powered by FreeFind
Kart over nettstedets sider

 

 

 
   
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
         

 

Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk.
Østfold Historielag, stiftet 25.04.1926, org. nr. 971 249 730, registrert i Enhetsregisteret 20.02.1995 – Østfold Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker
Webredaktør: Thorbjørn Koch